Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Khôi- HT)
 • (Phạm Phú Thứ)
 • (Nguyễn Bá Hảo - PHT)

Online

0 khách và 0 thành viên

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đinh Kha (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:02' 07-02-2009
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 989
Số lượt thích: 0 người
BÀI 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập
3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành, hun đúc và phát triển như thế nào?
1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
Khái niệm:
Truyền thống: Truyền thống là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong quá trình lịch sử được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Ví dụ: truyền thống yêu nước, tính cần cù, siêng năng.
Em hiểu như thế nào về khái niệm truyền thống? Cho một vài ví dụ?
- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là nét nổi bật trong đời sống văn hoá tinh thần của Người Việt, là di sản quý báu của dân tộc được hình thành rất sớm, được củng cố và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử.
Theo em trong những truyền thống của người Việt Nam, truyền thống nào được biểu hiện nổi bật nhất?
Lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu?
- Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm đơn giản, trong một không gian nhỏ hẹp như: Tình yêu gia đình, yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. ( tình cảm quê hương)
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày"
- Từ khi hình thành quốc gia dân tộc Việt: Văn Lang - Âu Lạc những tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển thành tình cảm rộng lớn hơn - Lòng yêu nước
Lòng yêu nước được hình thành từ thời kỳ nào trong lịch sử?
Mũi tên đồng chống quân Tần xâm lược
- Ơ thời kỳ Bắc thuộc lòng yêu nước được biểu hiện rõ nét hơn.
Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách đô hộ phương Bắc?
Trong thời kỳ Bắc thuộc lòng yêu nước được biểu hiện ở những khía cạnh nào?
+ Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hoá của dân tộc.

Trống đồng Ngọc Lũ-biểu tượng của nền văn minh VL - AL.
+ Lòng tự hào về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng chống đô hộ ( lập đề thờ ở nhiều nơi)
Đền thờ An Dương Vương - Cổ Loa.
=> Lòng yêu nước được nâng cao và khắc sâu hơn để từ đó hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam.
" Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập
Em hãy cho biết bối cảnh lịch sử của dân tộc và cho biết bối cảnh ấy dẫn tới sự phát triển của lòng yêu nước như thế nào?
Bối cảnh lịch sử:
Đất nước trở lại độc lập tự chủ.
Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo
- Các thế lực phong kiến phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược phương Nam.
-> Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.
Để tìm hiểu những biểu hiện của lòng yêu nước trong thời kỳ này cả lớp sẽ tổ chức thảo luận.( đại diện tổ trình bày)
Tổ 1: Nhắc lại những thành tựu kinh tế - văn hoá trong Thời kỳ
phong kiến?
Tổ 2: Kể tên các chiến thắng chống quân xâm lược tiểu biểu
Trong thời kỳ phong kiến?
Tổ 3: Hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần
Đoàn kết của nhân dân ta?
Tổ 4: Hãy kể tên các anh hùng tộc hết lòng vì dân vi nước?
Lòng yêu nước của dân tộc ta trong thời kỳ này được biểu hiện như thế nào?
* Biểu hiện:
- Y thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nền văn hoá đậm đà bản sắc truyền thống của dân tộc.
Chùa một cột - một biểu tượng của nền văn hoá Việt Nam
- Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi người Việt
Các chiến thắng của quân ta trước bọn phong kiến Phương băc.
- Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"
- Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên
Tháp Phổ Minh - một trong công trinh được mệnh danh là "An Nam tứ đại khí", niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn với thương dân
" mến người có nhân là dân: chở thuyền, lật thuyền cũng là dân"
Nguyễn trãi - Một người hết lòng yêu nước thương dân
3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến.
- Dân tộc Việt Nam đã trãi qua rất nhiều cuộc chiến tranh ( Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Tây Sơn)
- Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân Việt Nam đã đồng lòng, nhất trí, chiến đấu dũng cảm giành thắng lợi cuối cùng
=
=
" Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
- Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết
Trần Hưng Đạo - biểu tượng cho tình thần yêu nước trong sáng và cao thượng ( bỏ thù nhà đền nợ nước)
" Chim hồng hộc bay cao được là nhờ đôi cánh"
=> Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam
" Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước"
Củng cố bài học:
Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước? Biểu hiện của nó trong thời phong kiến.
"Tôi yêu giai điệu tổ quốc tôi"
 
Gửi ý kiến